Linkini Park

Linkin Parki 'Uus lõhe'

Linkin Parki „Uus lõhe” leiab, et Chester ja adressaat on piinatud probleemidega, mis on neid „lõhestanud”, mille Chester soovib lahendada. Loe Edasi

Linkini pargi 'Klaasilossi' tähendus

Vaatamata sellele, et see on avatud erinevatele tõlgendustele, keskendub Linkin Parki laul Castle of Glass elule kuuluvuse tunde leidmisele. Loe Edasi

Linkin Parki “What Ive Done” Lyrics Tähendus

Linkin Parki filmis „Mida ma olen teinud“ tunnustab jutustaja minevikus tehtud vigu ja kohustub tulevikus paremini käituma. Loe Edasi

Linkin Parki 'The Catalyst' Lyrics Tähendus

Linkin Parki teoses 'Katalüsaator' esitatakse tuumasõda kui midagi, mis on enam-vähem vältimatu, arvestades, et sellised relvad on juba laetud. Loe Edasi

Linkin Parki 'Numb' sõnade tähendus

Linkin Parki filmis 'Numb' on Chester Bennington teismelise sarnane, kes on vanemate suure surve all, kuid on siiski nende näite tagasi lükanud. Loe Edasi

Linkin Parki 'Lõpuks' Lyrics Tähendus

Linkin Parki filmi 'Lõpuks' leiab Chester Bennington, kes mõistab, et tema katsed adressaadiga armsaks teha on andnud minimaalseid tulemusi. Loe Edasi

Linkin Parki 'One More Light' sõnade tähendus

Saates 'Veel üks valgus' toetab Linkin Park lähedaste teadmist, et nende elu on tõepoolest oluline, arvestades eelkõige seda, kui ettearvamatult võib surm tabada. Loe Edasi

Linkin Parki 'Roomava' Lyrics Tähendus

Saates 'Crawlin' tabab Chester Benningtoni seisund, mille saab vallutada ainult enesemääramise kaudu, mis hävitab tema positiivse ellusuhtumise. Loe Edasi

Linkin Parki 'Murdes harjumust' Lyrics Tähendus

Chester Bennington on Linkin Parki teoses „Harjumuse murdmine“ võtnud vastu otsuse murda enesehävitav harjumus, mille ta on välja arendanud. Loe Edasi

Linkin Parki 'Burn it Down'

Saates 'Burn It Down' kinnitab Linkin Park, et samad inimesed, kes 'üles ehitavad' kunstniku, on ka need, kes neid 'põletavad'. Loe Edasi